Technologia która pomaga

System do tworzenia BiznesPlanów. Taki prawdziwy. Z wykorzystaniem dla dotacji, analityki, edukacji.

Dowiedz się więcej

01. Czym jest BIZ.System?

To zaawansowany system do tworzenia biznesplanów. Pierwotnym celem systemu jest ułatwienie w opracowaniu (skutecznych!) biznesplanów ubiegających się o zewnętrzne finansowanie (dotacje, kredyty). Informatycznie jest to oprogramowanie online, oparte o relacyjne bazy danych i technologie wewnętrznej weryfikacji logiki, spójności i poprawności treści. W szczególności opiera się na spójności treści opisowych (kontekstu) i liczbowych.

Jak działa

Tworzenie biznesplanu bazuje na logice ludzkiego umysłu, tj. krok-po-kroku, koncentracji na szczegółach dotyczących każdego z aspektów biznesplanu z osobna (produktów, kosztów). Te informacje są konwertowane na opisy tematyczne (cele, uzasadnienia itp.) zgodne z wzorcami dokumentów i kryteriami oceny. Dla każdego wzorca (czyli konkretny konkurs, w konkretnym działaniu, określonego programu) opracowujemy indywidualną ścieżkę konwersji. Efektem pracy generatora jest wydruk (.pdf/.xls) w 100% zgodny z wymogami źródła finansowania.

Co daje

BIZ.System gwarantuje, że wypełniony biznesplan jest w pełni poprawny logicznie i wewnętrznie spójny. Metoda pracy (układ generatora) powoduje nawet 5-krotne przyspieszenie prac nad dokumentem. Biznesplan wymusza podanie informacji niezbędnych dla (pozytywnej) oceny przedsięwzięcia. Ścieżka konwersji powoduje, że informacje te są prezentowane zgodnie z kryteriami oceny. W efekcie skuteczny biznesplan może napisać każdy, a specjalista zrobi to o wiele szybciej.

Ilustracja do systemu: osoba pracująca na komputerze
Efektem pracy generatora jest wydruk w 100% zgodny wymogami źródła finansowania

Technologia która uczy

02. Edukacja

BIZ.System dla edukacji to odrębna ścieżka rozwoju opracowanej technologii. Celem edukacji jest przekazanie wiedzy i umiejętności. Najskuteczniejszą metodą nauki jest praktyka – np. samodzielne stworzenie biznesplanu. My, autorzy systemu, stoimy na stanowisku, że równie istotne jest zrozumienie jakdlaczego. Taka jest wersja dla edukacji.

Wykorzystanie w edukacji polega na zastosowaniu systemu do tworzenia biznesplanów jako narzędzia dydaktycznego, na podstawie którego prowadzone są zajęcia. Dzięki temu jednocześnie kształtowane są umiejętności zawodowe (w naukach ekonomicznych i pokrewnych) związane z przedsiębiorczością, informatyczne, analityczne. Tworzenie biznesplanu to podręcznikowe projektowe zadanie praktyczne, które może być realizowane we współpracy z przedsiębiorcami.

Z BIZ.Systemu w wersji edukacyjnej lub biznesowej (podstawowej) mogą również korzystać takie struktury Uczelni jak Inkubator przedsiębiorczości, powstające spółki/przedsiębiorstwa spin‑off  i spin‑out. Jest idealnym narzędziem do wyceny wartości ekonomicznej know-how i wiedzy technicznej (powstaje również taka wersja).

Skontaktuj się z nami

03. W pakiecie z systemem

BIZ.System tworzony jest przez celową spółkę, powołaną przez osoby i instytucje zajmujące się od lat niemal wszystkimi typami projektów rozwojowych. Działamy w przyjaznym dla nas ekosystemie współpracujących podmiotów, który pozwala na zaoferowanie dodatkowego pakietu wsparcia związanego z wdrażaniem systemu:

04. Dlaczego my?

Spółka BIZ.System powstała by wdrożyć prawdziwy system do generowania biznesplanów, który nie będzie tylko przepisanym online formularzem z wbudowanym kalkulatorem. Opieramy się na faktycznym doświadczeniu zespołu w napisaniu kilkuset projektów i biznesplanów, przejściu setek procesów oceny oraz zarządzania tymi projektami. Naszym celem jest prawdziwe ułatwienie (sobie też!) tej pracy. Wykorzystywana technologia bazuje na badaniach naukowych realizowanych m. in z programu Bon na Innowacje i wsparcia Krajowej Sieci Innowacji.

Jesteśmy typowym startupem technologicznym z ponad 1 mln zł kapitalizacji. Zaufali nam poważni inwestorzy, w tym Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, inkubator CUBATEX i firma doradztwa informatycznego PKDE sp. z o.o. Pomysł na biznes uzyskał pozytywną rekomendację PARP.

Zapraszam do kontaktu

Zdjęcie Pawła Kowalika, prezesa BIZ.System

Paweł Kowalik, prezes zarządu

Podpis odręczny Pawła Kowalika
  • Wartość kapitalizacji
    1 068 000 zł
  • Zaufanie inwestorów
  • Rekomendacja

05. Kontakt